Chụp hình món ăn đặc sản Hoàng Ty
06
Th1

Chụp hình đặc sản Trảng Bàng – Nhà hàng Hoàng Ty (NTB)

Lu bu công việc cuối năm nhưng ông chủ Hoàng Ty vẫn dành thời gian book MINT chụp lại những hình ảnh món ăn đã cũ và… lỗi thời....

Xem bài này