Amateur Foodstylist Đặng Lê
09
Th5

Chụp hình menu steak nhà hàng IL CORDA tại Little Tokyo

Cảm ơn anh Đặng Lê từ C-PHOTO đã hỗ trợ chúng tôi hoàn thành buổi chụp hình menu steak cho nhà hàng ILCORDA tại khu phố Nhật - Little...

Xem bài này