Rất vui vì có thêm một khách hàng lớn, Nhà hàng Khách sạn Charm Suite Saigon Hotel

Chụp hình món ăn nhà hàng Charm Suite
Chụp hình món ăn nhà hàng Charm Suite

Chụp hình món ăn nhà hàng Charm Suite
Chụp hình món ăn nhà hàng Charm Suite

Vietnam Food Photograp
Vietnam Food Photograp

Vietnam Food Photograp
Vietnam Food Photograp

Food shooting at Charm Suite Hotel

PhotoMINT
AgencyQCAds
ClientCharm Suite Saigon Hotel
Cùng thảo luận với Mint