Vietnam Food Photography
Vietnam Food Photography

Sourdough Bread Photo Shooting

PhotoMINT
AgencyC-PHOTO
ClientCALAM
CategoryFood Photography

CALAM là một tiệm bánh online của một cô chủ người Pháp tại Việt Nam, họ thường làm số lượng ít và bán nhanh trong ngày.

Bánh của họ cam kết không có những chất bảo quản, chỉ từ hỗn hợp tự nhiên, nên có lợi cho sức khỏe.

Cùng thảo luận với Mint