Chụp hình kem Häagen-Dazs

Chụp hình kem Häagen-Dazs

Chụp hình kem Häagen-Dazs

Chụp hình quảng cáo kem Häagen-Dazs

PhotoMINT
AgencyC-PHOTO
ClientHäagen-Dazs Vietnam
CategoryFood Photography
Cùng thảo luận với Mint